• Uważność

    Termin uważność zrobił się ostatnimi czasy dosyć popularny, co z jednej strony sprawia, że idee medytacyjne dotarły do osób, którym były wcześniej obce, a z drugiej strony - bardzo spłyca się samo zjawisko uważności, sprowadzając je do wąskiej grupy praktyk formalnych i nieformalnych. W rzeczywistości sama uważność to dużo więcej niż zazwyczaj się o tym mówi. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Relaks - podstawa medytacji

    Wydaje nam się, że świat pędzi coraz szybciej, a my wraz z nim, coraz mniej mając kontaktu ze sobą, coraz bardziej ulegając chaosowi... Jednakże lektura tradycyjnych traktatów w różnych wschodnich szkołach medytacyjnych prowadzi do konstatacji, że 500 czy 1000 lat temu ludzie mieli podobne problemy, choć w nieco innym kontekście kulturowym i cywilizacyjnym. Dlatego i kiedyś i dziś niezwykle ważnym ćwiczeniem na ścieżce rozwojowej jest relaks, będący dla medytującego formą praktyki uważności czyli popularnego mindfulness. CZYTAJ WIĘCEJ
  • Wprowadzenie do medytacji

    Wbrew temu, co sądzi wielu ludzi tradycyjne ścieżki medytacyjne nie interesują się „odlotem” czy sztuką odrywania się od rzeczywistości. Tak naprawdę jest wręcz odwrotnie. Motywem, który przyczyniał się do poszukiwań mistycznych było i jest doświadczenie cierpienia, które... CZYTAJ WIĘCEJ